>
โรงเรียนพัฒนาเด็ก (ศรีจันทร์)
Infomation / ระเบียบการ


อัตราค่าเล่าเรียน

เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1-3
ประถมศึกษา
ค่าแรกเข้า 10,000 บาท
ค่าแรกเข้า 10,000 บาท
ค่าแรกเข้า 10,000 บาท
ค่าเทอม 50,000 บาท
ค่าเทอม 50,000 บาท
ค่าเทอม 60,000 บาท


หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่คืนให้ทุกกรณี (ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมค่าอาหารและค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว)


Created with a pirated version of RocketCake
(This text will not be visible anymore once you buy RocketCake)