178/73 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043 - 236966 แฟกซ์ 043 - 239345