>
โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร
ระเบียบการ


อัตราค่าเล่าเรียน

เตรียมอนุบาล(เนอร์สรี่)
อนุบาล 1-3
ค่าแรกเข้า 2,500 บาท
ค่าแรกเข้า 4,000 บาท
ค่าเลี้ยงดู เดือนละ 3,500 บาท
ค่าเทอม 20,000 บาท


หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่คืนให้ทุกกรณี (ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมค่าอาหารและค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว)


Created with a pirated version of RocketCake
(This text will not be visible anymore once you buy RocketCake)