พัฒนาเด็กเนอร์เซอรี่
ประวัติโรงเรียน

บุคลากร

ระเบียบการเฟสบุ๊คเพจของโรงเรียน

Patanadek School 2019 "สอนให้คิดมากกว่าจำ สอนให้ทำมากกว่าพูด"