โรงเรียนพัฒนาเด็ก (ศรีจันทร์)


อัตราค่าเล่าเรียน
เตรียมอนุบาล
ค่าแรกเข้า
10,000 บาท
ค่าเทอม
40,000 บาท
อนุบาล 1-3
ค่าแรกเข้า
10,000 บาท
ค่าเทอม
40,000 บาท
ประถมศึกษา
ค่าแรกเข้า
10,000 บาท
ค่าเทอม
50,000 บาท


หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่คืนให้ทุกกรณี
(ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมค่าอาหารและค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว)
อาจมีการเปลี่ยนค่าเทอมและค่าแรกเข้าโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธุรการ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
-ชุดนักเรียน, ชุดพละ, ชุดว่ายน้ำ
-สิ่งที่ต้องเตรียม : ผ้าห่ม ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
-รองเท้าแตะ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน นม(สำหรับดื่มก่อนนอน)
ระเบียบการโรงเรียนพัฒนาเด็ก

ขอระเบียบการและสมัคร
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
หลักฐานการรับสมัคร
-สำเนาสูติบัตร
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 แผ่น
สำหรับข้าราชการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน
-อนุบาล1-3 จำนวน 6,800 บาท/เทอม
-ประถม 1-6 จำนวน 6,600 บาท/เทอม
เปิดภาคเรียนที่ 1
-เริ่มเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน
เปิดภาคเรียนที่ 2
-เริมเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
-รับหนังสือและสมุดจากครูประจำชั้นวันปิดภาคเรียน
ประถม 1-3
-ชุดนักเรียนและชุดพละ
-ชุดลูกเสือสำรอง(สำหรับผู้ชาย-หญิง)
-ประถม 4-6
-ชุดนักเรียนและชุดพละ
-ชุดลูกเสือสามัญ (สำหรับผู้ชาย)
-ชุดเนตรนารี (สำหรับผู้หญิง)


Patanadek School 2019 "สอนให้คิดมากกว่าจำ สอนให้ทำมากกว่าพูด"