โรงเรียนพัฒนาเด็ก (ศรีจันทร์)
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


Patanadek School 2019 "สอนให้คิดมากกว่าจำ สอนให้ทำมากกว่าพูด"