โรงเรียนพัฒนาเด็ก (ศรีจันทร์)Patanadek School 2019 "สอนให้คิดมากกว่าจำ สอนให้ทำมากกว่าพูด"